| Vacatures |

Bestuurslid met portefeuille marketing / PR

We hebben het afgelopen 1,5 jaar geprobeerd om dit belangrijke onderwerp met een commissie af te dekken. Helaas hebben we moeten concluderen dat daar onvoldoende uit voort kwam, terwijl de behoefte groot is en het onderwerp leuk, zichtbaar en divers. Onderwerpen zijn onder meer: website; publicaties in Weekjournaal, Uitstraling, e.d.; ontwikkelen foldermateriaal, posters en flyers; spontane promotieacties; ledenwerving, sponsoring, etc. etc. Zitting in het bestuur is gewenst, omdat daar veel onderwerpen van dit thema langs komen maar nu vaak blijven liggen.

Aanmelden voor deze functie kan eenvoudig door een mail te sturen naar het algemene mailadres info@eozc.nl