| Vacatures |

Alleen de gedachte al aan een bestuursfunctie maakt veel geschikte kandidaten kopschuw. Terwijl het toch zo leuk is en qua tijdsbesteding eigenlijk best meevalt. Kom op mensen, we moeten de vereniging toch echt samen draaiende houden! 

Bestuurslid met portefeuille marketing / PR

We hebben het afgelopen 1,5 jaar geprobeerd om dit belangrijke onderwerp met een commissie af te dekken. Helaas hebben we moeten concluderen dat daar onvoldoende uit voort kwam, terwijl de behoefte groot is en het onderwerp leuk, zichtbaar en divers. Onderwerpen zijn onder meer: website; publicaties in Weekjournaal, Uitstraling, e.d.; ontwikkelen foldermateriaal, posters en flyers; spontane promotieacties; ledenwerving, sponsoring, etc. etc. Zitting in het bestuur is gewenst, omdat daar veel onderwerpen van dit thema langs komen maar nu vaak blijven liggen.

Aanmelden voor deze functie kan eenvoudig door een mail te sturen naar het algemene mailadres info@eozc.nl

Bestuurslid algemene zaken

Tijdens het lustrumweekend hebben we afscheid genomen van Cees van Eijk. Cees zat tien jaar in het bestuur en werd voor zijn grote inspanningen beloond met een benoeming tot erelid van de vereniging. Maar Cees laat wel een gat achter dat tot op heden niet gevuld is. Ben jij een enthousiaste M/V die graag zaken voor elkaar krijgt, frisse ideeen inbrengt en zo nodig de handen uit de mouwen kan steken, neem dan contact op met het bestuur via bestuur@eozc.nl en ga met ons in gesprek over deze zinvolle en leuke invulling van uw vrije tijd.