| Bestuur |

Vacatures

Cees van Eijk

Tijdens de lustrumviering begin juli 2017 hebben we afscheid genomen van Cees van Eijk (foto).

Daarmee is het bestuur teruggebracht tot drie leden en hebben we twee vacatures:

1) Algemeen bestuurslid. Naast algemeen overleg over het reilen en zeilen van de vereniging zoeken we iemand die de zwemtechnische zaken vanuit het bestuur aanstuurt en begeleid. Dit behelst enkele keren per jaar overleg met de instructeurs, de wedstrijdcommissie en de activiteiten die we jaarlijks organiseren in het zwembad (denk aan schoolzwemkampioenschap, clubkampioenschap).

2) Marketing en Communicatie. Al jaren hebben we een vacature voor een bestuurslid die de tanden wil zetten in de interne en externe communicatie van de vereniging. Bijvoorbeeld een update van deze website, nieuwsbrieven, stukjes in de lokale krantjes, onze sociale media een impuls geven. Erg veel te doen maar vanuit een heel vrije rol.