| Tarieven |

Tarieven 2017/2018

De contributie wordt per automatische incasso iedere éérste maand van het kwartaal afgeschreven. Dat betekent dus in de maanden januari, april, juli en oktober.

Inschrijfgeld

€ 10,00 (éénmalig bij inschrijving)

Diploma C, Juniorclub, Jeugdclub, Wedstrijdzwemmen, Masterzwemmen en Trimzwemmen voor volwassenen

€ 52,50 (per kwartaal)

Rustend lid

 € 10,00 (per kwartaal, dit is inclusief K.N.Z.B. contributie)

K.N.Z.B. contributie

De K.N.Z.B. contributie is verplicht voor alle leden van onze vereniging en wordt geincasseerd in januari/nieuw lidmaatschap. 

€ 15,95 (éénmalig per kalenderjaar)*

Startvergunning

Elk lid dat deelneemt aan wedstrijden moet in het bezit zijn van een startvergunning. De tarieven voor de startvergunning zijn inclusief K.N.Z.B. contributie.

Leden onder 12 jaar:

€ 17,70 (éénmalig per kalenderjaar)*

Leden van 12 jaar en ouder:

€ 50,20 (éénmalig per kalenderjaar)*

* Deze tarieven zijn inclusief verzekering bij de K.N.Z.B. 

Diplomazwemmen voor Diploma C, Zwemvaardigheid en Snorkelen

€ 5,00 (per diploma)

Babyzwemmen

€ 50,00 per jaar (dit is inclusief K.N.Z.B. contributie)

Aanmeldingen / opzeggingen kan uitsluitend per e-mail bij de ledenadministratie (dit geldt ook voor kinderen die na het behalen van het diploma C niet meer verder willen zwemmen bij de EOZC)ledenadministratie@eozc.nl.