| Recent nieuws |
activiteit activiteit  algemeen algemeen  wedstrijd wedstrijd  
Rabobank Clubkas Campagne
26-09-2017 12:25

Breng uw stem uit en steun E.O.Z.C.

Rabobank Het Groene Woud Zuid draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen. Rabobank Het Groene Woud Zuid stelt € 75.000 beschikbaar! Ook E.O.Z.C. doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne.

Stemmen

Van 4 oktober t/m 17 oktober mogen leden van Rabobank Het Groene Woud Zuid 5 stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 75.000 te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Wij E.O.Z.C. ontvangen het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Oproep aan alle leden

Het is voor E.O.Z.C. belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken om een nieuwe website te maken voor onze vereniging.

Het zou fantastisch zijn als u, uw familie en vrienden stemmen geven aan E.O.Z.C. tijdens de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Het Groene Woud Zuid. Kijk voor meer informatie over de Rabobank Clubkas Campagne op www.hgwz.mijnbank.nl

Bedankt voor uw steun!